Jestem certyfikowanym psychoterapeutą i psychologiem (Uniwersytet Gdański, 2000). Pierwsze doświadczenie z obszaru psychoterapii uzyskałam w ramach szkolenia z zakresu psychologii zorientowanej na proces (1997 – 1999), a także terapii ruchem i tańcem. Ukończyłam szkolenia, m.in. z integratywnej psychoterapii krótkoterminowej, diagnozy klinicznej, psychoterapii depresji i zaburzeń lękowych, socjoterapii, pracy psychologicznej z symptomami i chorobami fizycznymi oraz psychosomatoterapii.

Ukończyłam 4 – letnie Studium Psychoterapii Integratywnej przy Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie (2010). Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej ( 2013 ) oraz Europejski Certyfikat Psychoterapii ( ECP ,2016 ) wydany przez  European Association for Psychotherapy ( EAP ). Jestem również certyfikowanym terapeutą Cichych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera – Hellingersciencia ( TaunusInstitute-Niemcy, 2015 ).

Obecnie prowadzę praktykę indywidualną ( superwizuję się u dyplomowanych psychoterapeutów przy Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie ). Prowadzę psychoterapię osób dorosłych, par oraz rodzin.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z młodzieżą niepełnosprawną  intelektualnie i ich rodzinami, młodzieżą niedostosowaną społecznie, osobami przeżywającymi głębokie kryzysy emocjonalne i życiowe, osobami z zaburzeniami osobowości, rodzinami z problemem alkoholowym, rodzicami mającymi trudności wychowawcze ze swoimi dziećmi, osobami doświadczającymi przemocy oraz osobami z chorobami o podłożu psychosomatycznym.

Staż kliniczny odbywałam w Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Interesuję się medycyną holistyczną. Lubię taniec i teatr. W wolnych chwilach wędruję po górach.

Kontakt – 501 789 876