Jestem certyfikowanym psychoterapeutą rekomendowanym przez Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie i psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studium Psychoterapii Indywidualnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywałam m.in. w Wielkiej Brytanii w ośrodku resocjalizacyjnym Pilsdon Community, pracując z osobami cierpiącymi na różne zaburzenia psychiczne w Residentail Care Home a także w Polsce, w Gdańskim Centrum Rehabilitacji. W tej chwili pracuję w Ośrodku Psychoterapii Integratywnej gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną i terapię par. Ukończyłam wiele szkoleń dotyczących psychoterapii krótkoterminowej, psychoterapii depresji, zaburzeń lękowych, diagnozy klinicznej, terapii funkcji poznawczych i innych. Mam męża i troje dzieci.

Zajmuję się diagnozą, pomocą psychologiczną i psychoterapią osób cierpiących z powodu zaburzeń emocjonalnych, depresji, bezsenności, zaburzeń lękowych, zaburzeń jedzenia czy też osób w kryzysach życiowych. Pracuję również w hipnozie i prowadzę terapię w języku angielskim.

Swoją pracę superwizuję u certyfikowanych psychoterapeutów w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Kontakt – 0509 837 831
www.terapia-integratywna.pl